Publikasjonsdetaljer

År
2009
Forfattere
Løyland, K.
Hjelmbrekke, S.
Håkonsen, L.
Lunder, T. E.
Ringstad, V.
Institusjon
Telemarksforsking
Publisert i/av
Telemarksforsking, Bø
Nr
TF-rapport nr. 249
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Bokavtalen, Bokbransjen, evaluering
Abstrakt / Utdrag

Telemarksforking har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet foretatt en evaluering av Bokavtalen. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste da Bransjeavtalen av 1998. Evalueringen gjør bruk av tilgjengelig bransjestatistikk om bokpriser, bokinnkjøp, salgsvolumer m.v. Videre har vi gjennomført intervjuer med bransjerepresentanter for å supplere med kvalitativ informasjon.

Hovedformålet med evalueringen er å vurdere hvilken effekt Bokavtalen har hatt som litteraturpolitisk virkemiddel. For å foreta en slik vurdering, har vi analysert utviklingen innenfor følgende delområder: Bokhandlerstrukturen, bokprisene, bredden i litteraturtilbudet, boksalg og boklesing totalt og i lokale markeder, skolebokmarkedet, samt lønnsom- hetsutviklingen blant bokhandler og forlag.