Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Deloitte
Institusjon
Deloitte
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Finansiering, Frivillig arbeid
Abstrakt / Utdrag

Deloitte fikk i desember 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge og analysere frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører.

Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet ønsker å få en oversikt over og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder og få et oversiktsbilde av sektorens inntekter og andre ressurser fra private aktører, for å øke og utvikle kunnskapen på dette området. 

Arbeidet med kartleggingen og analysene har blitt gjennomført fra januar 2015 til desember 2015.