Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Gran, A.
Torp, Ø.
Institusjon
BI Centre for Creative Industries
Nr
1
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Eksport, Musikk, statistikk
Abstrakt / Utdrag

 På oppdrag fra Music Norway har BI Centre for Creative Industries høsten 2015 gjennomført en webundersøkelse om musikkeksport blant 962 musikere.