Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Hauge, Atle
Håmpland, Ola
Institusjon
Østlandsforskning
Publisert i/av
Østlandsforskning
Nr
ØF-rapport 11/2014
Næring
Region
Trøndelag
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Filmbransje, Musikk, Kulturnæring, Virkemiddelapparatet
Abstrakt / Utdrag

Dette er en analyse av virkemiddelapparatet, og hvordan det fungerer opp mot musikk og filmbransjen i Nord- og Sør-Trøndelag. I rapporten har
vi brukt økonomiske nøkkeltall for å kunne vurdere utvikling i disse to bransjene.
Bildet denne rapporten tegner er ganske tydelig. Musikkbransjen i Trøndelag er relativ stor, men sliter med økonomien og ser ut til å være inne i en stagnasjonsperiode. Film på den annen side er mindre, men er inne i en positiv utvikling. Tilbakemeldingene vi har fått gjennom de kvalitative intervjuene er omtrent like klare. Virkemiddelapparatet for film er ryddig, oversiktlig og velfungerende. Fra musikkbransjen har vi hørt om et virkemiddelapparat som i større grad er fragmentert, vanskeligere å forholde seg til og i mindre grad er proaktivt opp mot bransjen.