Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Forleggerforeningens servicekontor
Institusjon
Den norske Forleggerforening
Publisert i/av
Forleggerforeningens servicekontor
Nr
2014
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Nøkkelord
Forlag, Litteratur, statistikk
Abstrakt / Utdrag

Forleggerforeningens servicekontor utarbeider årlig bransjestatistikk over bokomsetningen i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til aktører som ikke er medlemmer av foreningen, bygger dels på innrapporterte tall og dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at denne delen av tallgrunnlaget er grove anslag.

Statistikken presenteres i to deler. Første del omhandler estimater for totalmarkedets utvikling, mens den andre delen bare omfatter forlag som er medlemmer av Den norske Forleggerforening.