Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2009
Forfattere
Kultur- og kirkedepartementet
Institusjon
Kultur- og kirkedepartementet
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Abstrakt / Utdrag

I de følgende kapitlene beskrives hvert innsatsområde og ulike tiltak og initiativ. Med dette som grunnlag legger regjeringen frem en samlet oversikt over eksisterende og planlagte tiltak og aktiviteter som staten gjennomfører for å fremme god arkitektur