Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2009
Forfattere
Norges Forskningsråd (NFR)
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Abstrakt / Utdrag

Rapporten diskuterer kjennetegn ved arkitekturforskning og de samfunnsmessige utfordringene som forskningen kan bidra til å kaste lys over. Den redegjør for kunnskapsstatus og forskningsbehov på fem prioriterte tematiske områder.