Tilgjengelighet

Publikasjonsdetaljer

År
2007
Forfattere
Hammerstrøm, K.
Bjørndal, A.
Institusjon
Kunnskapssenteret
Nr
20/2007
Næring
Land
Norge
Type
Rapport
Abstrakt / Utdrag

Denne kartleggingen gir et deskriptivt innblikk i hva som finnes av forskning på området helseeffekter av arkitektur og design, og ble bestilt av Norsk Form høsten 2006.