Prosjektinformasjon

Periode:

2015, 2016, 2017.

 

Involverte forskere
Anders Rykkja
Daglig leder i Norske festivaler og Kunnskapsverket, samt forsker samme sted.
Birgitta Ericsson
Forsker I, Østlandsforskning og Kunnskapsverket
Atle Hauge
Leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet
Lluís Bonet
Professor, School of Economy and Business, University of Barcelona
Dominic Power
Professor i samfunnsgeografi ved Universitet i Stockholm
Karin Ibenholt
Forsker og utreder, Samfunnsøkonomisk analyse og Kunnskapsverket
Torhild Andersen
Fabrikksjef, Fabrikken på Lillehammer og forsker 2 ved Østlandsforskning
Kommunikasjonsrådgiver, Kunnskapsverket
Manel González-Piñero
Phd-student ved Department of Economy, University of Barcelona
Ricardo Álvarez Vázquez
Graduate Student, Universitat de Barcelona, Culture Management Programme
Ole Smidesang
Forretningsutvikler/prosjektleder Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark
Taylor Brydges
Doktorgradsstudent ved Universitetet i Uppsala
Brian Hracs
Underviser i samfunnsgeografi ved Universitetet i Southampton
Her vil du til enhver tid finne en oppdatert og samlet oversikt over våre ferdigstilte prosjekter.

2015:

Sjanger: Musikk 

Festivalstatistikk 2014:
Tekst

Norges første samlede festivaloversikt med statistikk, økonomi, publikumstall, frivillige, artister og opptredener. Pågående kartlegging. Første rapport publisert i august 2015.  Les rapporten her
 

Sjanger: Musikk og mote

Internasjonal twitterkartlegging av norsk musikk og mote:
Tekst


Rapporten The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media, ble publisert i desember 2015. Pågående forskning. Les rapporten her. 
 

Sjanger: Finansiering

Crowdfunding:
Tekst

Første delrapport, Rewards-based cultural crowdfunding in Spain: Opinions of project promoters, ble publisert i desember 2015. Pågående forskning. Les rapporten her. 

2016:

Sjanger: Virkemidler for kulturelle næringer

Kartlegging av nasjonale virkemidler for kulturelle næringer:
Tekst


Første delrapport, De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015, ble publisert i februar 2016. Pågående forskning. Les rapporten her  

Sjanger: Kulturturisme

Opplev KulturNorge

Prosjektet Opplev KulturNorge skal utvikle strategier og metodikk for hvordan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet kan styrkes og videreutvikles. Opplev KulturNorge startet i 2013 med Norske Festivaler (NF) som prosjekteier og går over tre faser; for-, pilot- og hovedprosjektfasen. Andre deltakere er Norske Konsertarrangører, Norske Litteraturfestivaler, Musikkbyen Oslo og Kunnskapsverket. Sistnevnte er med i både pilot- og i hovedprosjektfasen.

Fase 1 og 2 er nå gjennomført.


Tekst

Les delrapport 1 her 

Tekst

Les delrapport 2 her

I løpet av fase 3 skal resultatene fra de foregående fasene videreutvikles og formidles. 

Sjanger: Musikk

Festivalstatistikk 2015:
Tekst


Norges første samlede festivaloversikt med statistikk, økonomi, publikumstall, frivillige, artister og opptredener med årlig rapportering. Les rapporten her 

Sjanger: Co-working, kulturelle samlokaliseringer

Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer
Tekst


Dette prosjektet skal blant annet undersøke og kartlegge for å finne ut av i hvilken grad samlokaliseringer et hensiktsmessig virkemiddel for kulturnæringsutvikling, samt kartlegge deres verdiskaping, effekter og synergier mellom aktørene og stedet. Første del ble publiser i desember 2016. Pågående forskning. Les rapporten her

Sjanger: Virkemidler for kulturelle næringer 

Kartlegging av mikrobedrifters kapasitetsutfordringer: Hvordan lykkes stort som små?
Tekst


Hvordan møter og løser små bedrifter de mange merkantile oppgavene som er en viktig del av bedriftens «indre liv». Hovedproblemstillingen er knyttet om mindre bedrifter innenfor kulturelle næringer muligens trenger annerledes virkemidler enn de tradisjonelle som forvaltes av Innovasjon Norge og Kulturrådet. Les rapporten her

Sjanger: Film

Når film blir mer enn bare film
Tekst


Rapporten viser med utgangspunkt i eksempler fra filmindustrien i Innladet/Lillehammer, hvor det er mulig å spille på og utnytte hele verdikjeden i en film og TV-produksjon, blant annet gjennom en bevisst satsing på og bruk av opphavsrett. Sentralt i rapporten står begrepet univers. Les rapporten her

2017:

Sjanger: Musikk og virkemidler

(Virke)Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon 
Tekst


Rapporten er andre delrapport i Kunnskapsverkets forskningsprosjekt på kulturelle næringers bruk av virkemidler, som går over flere år. Rapporten er blitt til i samarbeid med Music Norway, Buzzfond og Fond for Lyd og Bilde (FLB). Utgangspunktet har vært å kartlegge tilgjengelige nærings- og kulturpolitiske virkemidler for norsk musikkindustri, med en avgrensing mot selskaper som jobber med musikkeksport. Les rapporten her

Sjanger: Innovasjon

Kulturelle næringer, innovasjon og lønnsomhet
Tekst


Forskningsrapporten Kulturelle næringer – Innovasjon og lønnsomhet sammenligner de kulturelle næringene og resten av næringslivet, og analyserer innenfor hvilke områder innovasjon skjer og ikke minst om kulturnæringene kan være kilde for innovasjon i andre næringer. Det har tidligere ikke vært gjennomført noen tilsvarende undersøkelse og kartlegging i Norge. Les rapporten her

Sjanger: Internasjonal forskning

European Colloquium on Culture, Creativity and Economy (CCE) Working Paper Compendium
Bildetekst
CCE (Colloquium on culture, creativity and economy) er et forskernettverk med åtti medlemmer fra over femten ulike land. Forskerne, som jobber innen ulike fagfelt som geografi, sosiologi, urbane studier, økonomi og business bruker nettverkets årlige samling til å utvikle, utvide og pleie eksisterende og finne nye kontakter. Det skjer gjennom deltagelse i diskusjoner om moderne og nye forskningstemaer, teorier, begreper og empiriske utviklingen. Mange forskere møtes her for første gang, og en rekke prosjekter har blitt realisert i etterkant, både forskning, relaterte arrangementer, workshops, gjesteforelesninger, rapporter og publikasjoner. I Kunnskapsverkets notatserie trykker vi her et utvalg forskningsartikler som ble presentert og diskutert under nettverkets møte i Sevilla i oktober 2016. Les rapporten her

Sjanger: Spill og virkemilder

Redefining the value chain of the video games industry 2017
Bildetekst


I denne rapporten tar phd-student Manel González-Piñero ved Det økonomiske fakultetet, Universitetet i Barcelona, for seg den globale spillindustrien og ser hvordan den gjennom tilgang på stadig flere plattformer og formater blir stadig mer relevant for flere mennesker. Spill er ikke lenger "bare" underholdning, men griper inn i våre og liv og vår hverdag på en helt annen måte enn tidligere. Rapporten tar for seg hvilke kritiske utfordringer industrien står overfor, og hvordan de store digitale selskapene er helt avhengig av hastigheten og den "ødeleggende" kreativiteten til de mindre spillselskapene. Studien har også en nærmere analyse av den norske spillindustrien og en casestudie av Hamar Game Collective på Hamar. Les rapporten her


The music industry in the dawn of the 21st century
Bildetekst