Prosjektinformasjon

Status
Pågående forskning

Periode
August 2015 - Januar 2017

Deltakere
Kunnskapsverket
Høgskolen i Lillehammer
 

Involverte forskere
Jo Sondre Moseng
Førsteamanuensis - Høgskolen i Lillehammer

"Studien skal analysere to innovative innholdsprodusenter for nett-tv. NRK ungdomsavdelingen og VGTV"

En casestudie av internett TV i VGTV og NRK P3

Digitalisering endrer både medienæringene og mediekonsumet. Medieselskaper benytter i varierende grad og med varierende suksess flere medieplattformer for sin innholdsproduksjon. I dette prosjektet rettes søkelyset mot produksjon av innhold for internett-TV. De fleste innholdsprodusenter for internett-TV er datterselskaper eller avdelinger i større medieselskaper (moderselskap) som leverer produkter og tjenester via ulike medieplattformer. De inngår med andre ord i et komplekst system av verdikjeder der innholdsproduksjon foregår på tvers av ulike medier (cross-media production). Det er rimelig å anta at egenskaper ved moderselskapet, f.eks. om det er en «public service» kringkaster eller et kommersielt mediekonglomerat, påvirker det kreative handlingsrommet til datterselskapene/avdelingene som produserer innhold for internett TV og dermed også verdikjeder, verdiskapingssystemer og verdiskapingsprosesser i «cross-media production».

Hvilke konsekvenser har dette egentlig for datterselskapene/avdelingene og for deres leverandører? Hvordan påvirkes disse aktørenes kreative rom og innovative kapasitet? Hvilke konsekvenser har dette for moderselskapets konkurranseevne? Hvilke konsekvenser har dette for realisering av (deler av) kulturelle næringers vekst- og utviklingspotensial? Gjennom å identifisere og analysere faktorer og forhold som fremmer og hemmer innovasjonsprosessene hos innholdsprodusenter for internett TV er målet med prosjektet fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til å svare på disse spørsmålene.

Studien skal analysere to innovative innholdsprodusenter for internett TV. NRK er «ungdomsavdelingen» til det lisensfinansierte NRK. VGTV er en raskt voksende del av avisen VG som eies av det private medieselskapet Schibstedt. Den organisatoriske konteksten til disse to aktørene er med andre ord svært forskjellig. Man kan tenke seg at det lisensfinansierte og mer «beskyttede» moderselskapet NRK har mulighet til å ta større økonomisk risiko og gi større kreativt rom til NRK P3 enn Schibstedt kan gi VGTV. Er det slik? Eller er det slik at nasjonalt og internasjonalt konkurransepress er viktigere drivere for kreativitet og innovasjon? Schibstedt fremheves f.eks. i en ny rapport fra EU som vellykket europeiske medieselskap. De har hatt suksess i å utvikle nye forretningsmodeller, forutse migreringen til online annonsering og utvikle «business to business» (B2B) og «business to consumer» (B2C) service som gir inntjening på online publikum og kan legge grunnlag for internasjonal ekspansjon. Det finnes nok styrker og svakheter i begge organisasjonene – prosjektet har som formål å identifisere dem og bringe kunnskapen videre.

Prosjektet vil bygge på kunnskap fra og samarbeide med prosjektet «How to succed in the privat film- and television industriy?» som er et strategiske høgskoleprosjektet finansiert av Norges forskningsråd.