Prosjektinformasjon

Status
Pågående forskning, rapport ferdigstilles høsten 2016

Periode
Januar 2015 - oktober 2018

Involverte instutisjoner
Uppsala Universitet
Humbolt Univesitet Berlin
Amsterdam Universitet
Leibniz Institutt
Nasjonal Kunnskapssenter

Last ned rapporten her

Involverte forskere
Professor i samfunnsgeografi ved Universitet i Stockholm
Leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet
Daglig leder i Norske festivaler og Kunnskapsverket, samt forsker samme sted.
Oppdatering fra Forskere

«Formålet er å skape et europeiske «network of excellence» og en alumni gruppe med unge talenter og etablerte akademikere som representerer forskningsfronten i skjæringsfeltet mellom kultur, kreativitet og økonomi»

Dette prosjektet er delvis en årlig konferanse og delvis en nettverksbyggingsprosess der målet er å utvikle et internasjonalt forskernettverk med høyt akademisk nivå.

Prosjektet ledes av Uppsala Universitet, med Humbolt Universitet Berlin, Amsterdam Universitet, Leibniz Institutt og Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer som medfinansiører og samarbeidspartnere. Formålet er å skape et europeiske «network of excellence» og en alumni gruppe med unge talenter og etablerte akademikere som representerer forskningsfronten i skjæringsfeltet mellom kultur, kreativitet og økonomi. Antall deltagere er begrenset og alle blir spesielt invitert, men oppfordring til å sende inn forslag til paper og å bli medlem blir spredt i mange ulike kanaler. Det er avholdt fire konferanser – Uppsala oktober 2012, Berlin oktober 2013, Amsterdam oktober 2014 og Firenze oktober 2015.

Deltagelse i nettverket innebærer at Kunnskapsverket får tilgang til den internasjonale forskningsfronten og kan utvikle nettverk og samarbeid med internasjonalt anerkjente forskere, samtidig som det representerer et nettverk der teammedlemmene kan diskutere og få feedback på forskningsprosjekter.

Last ned rapporten her