Prosjektinformasjon

Status
Avsluttet desember 2016

Last ned rapporten her:

Periode
Oktober 2015 - september 2016

Involverte institusjoner
Paradox Produksjonsselskap

Kunnskapsverket

Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark

Bidragsytere:

Tekst og research:

Hildegunn Opdal, Geir Røed og Esben Hoff.

Advokatene Stine Hélen Pettersen og Sunniva Lange fra Bing og Hodneland Advokatbyrå har skrevet kapittelet «Universelle rettigheter er selve universet».

Redigering:

Geir Røed og Esben Hof

De aller fleste filmer i Norge er høyrisikoprosjekter – hvor kun et fåtall går med overskudd. Selv hos de større produksjonsselskapene er det langt mellom de store kommersielle suksessene. Kan norske filmproduksjoner lære av Disney ved å utnytte mer av verdikjeden? Når film bare er begynnelsen på noe langt mer?

Hvordan få mer næring ut av film

Derfor må norske filmskapere blir langt mer innovative i forsøkene på å skape bedre økonomi i de enkelte filmprosjektene. En måte å gjøre det på er at norske filmprodusenter må bli mye mer profesjonelle og målrettede i bestrebelsene i skape et univers rundt historien i filmen som kan utvide filmens narrative geografi og levetid. Filmene og TV-seriene skal være utgangspunktet for å få til det vi alle ønsker – flere gode, norskproduserte filmer. Det kan øke egeninntektene, øke samarbeidet, minske risikoen.

-Dersom den norske filmbransjen har som mål å utvikle en mer solid økonomi, med mye høyere egeninntekter, anbefaler vi å bygge slike universer. Det kan gjerne gjøres i samarbeid med andre aktører, som en sjokolade eller klesprodusent. MM-sjokoladen utviklet i forbindelse med Kongens nei er et slikt produkt. Det samme er trepinnen Knerten, utviklet til Knertenfilmene, heter det i rapporten.

Rapporten er et praktisk verktøy for de som ønsker å utvikle "universtankegangen", slik at Norge kan få til mye mer av det våre naboland Sverige og Danmark har klart. Boka bygger på mange års erfaringsbasert kunnskap fra filmproduksjonsselskapet Paradox på Lillehammer og innovasjonsselskapet Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark, og tar utgangspunkt i tre film og tv-produksjoner fra Paradox – Knerten, Lilyhammer og Birkebeinerne. De stod også bak suksessen Kongens nei, som var under produksjon da rapportskrivingen hadde kommet godt i gang.  

For det kan være snakk om store verdier.

I 2012 kjøpte Disney opp Lucas Film, og fikk med det rettighetene til hele Star Wars universet – alle filmene selvfølgelig, men vel så viktig var tilgangen til Star Wars-produktene, som figurer, plastlyssverd, sengetøy og matbokser. Prisen var 4 milliarder dollar (nesten 37 milliarder med dagens kronekurs), omtrent det samme som filmene hadde spilt inn til da. Selv om prisen synes stiv var dette en gjennomkalkulert forretning fra Disney, for salget av Star Wars-produkter var på omtrent fire ganger så mye som selve billettinntektene. Og er det noen som vet å utnytte et filmunivers til salg av relaterte produkter er det Disney. Bare se i klesskapet til hvilken som helst småjente og sjekk hvor mange plagg du finner med Anna og Elsa, heltene fra Frost-filmen.

Målgrupper

Bokas hovedmålgrupper er:

 • Filmbransjen
 • Folkevalgte
 • Lokale og regionale myndigheter
 • Destinasjonsselskaper og reiselivsnæringen

Oppsummering

Det klart viktigste i dagens virkelighet er å gripe fatt i og sikre opphavsrettighetene lenge før filmselskapet sier "shoot". Sentralt i denne tenkningen står derfor følgende:

1: Kampen om rettighetene

I flere tiår har immaterielle rettigheter vært det raskeste voksende rettsområde i USA, ikke uten grunn. Det er her de langsiktige inntektene ligger. Uansett om det dreier seg om opphavsrett, patentrett, varemerkerett eller designrett, anbefaler advokatene i Bing og Hodneland at man utarbeider en helhetlig strategi, som også inkluderer forholdene omkring produktplassering.

I følge Innovasjon Norge blir IPR forstått som beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner. IPR inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer. Dette kan være:

 • Bøker/tegneserier
 • Puslespill
 • Klær
 • Matvarer/oppskrifter
 • Brettspill og dataspill
 • Et tema i en fornøyelsespark, et teaterstykke eller en guidet omvisning på innspillingsstedene

Det er ikke noe poeng å søke om patent- og varemerkebeskyttelse uten å se IPR i et større perspektiv. En robust og helhetlig IPR-strategi som er godt integrert i forretningsplanen, er kjennetegnet for bedriftene som lykkes i internasjonale markeder. De deler derfor utformingen og implementeringen av IPR-strategien opp i fire faser:

 • Kartlegge, som kartlegging av bedriftens immaterielle verdier
 • Samkjøre, som å skaffe kapital og inngå samarbeid
 • Hvilke aktiviteter skal etableres?, som overvåking og håndheving av rettigheter
 • Implementering

2: Samarbeid filmskaper - lokasjon

Selv om offentlig støtte, billettinntekter og sponsorinntekter i dag er hovedinntektskilden til film- og fjernsynsproduksjonene, blir lokal støtte og ulike regionale støtteordninger mer og mer viktig, og ofte utløsende for at et prosjekt blir realisert.