Prosjektinformasjon

Status
Pågående forskning med årlig oppdatering 

Periode
2015 - 2018

Deltakere 
Høgskolen i Lillehammer
Samfunnsøkonomisk Analyse
Østlandsforskning
Kunnskapsverket
Uppsala Universitet
Universitetet i Barcelona

Involverte forskere
Forsker og utreder, Samfunnsøkonomisk analyse og Kunnskapsverket

"Vi har tilstrebet at denne basen skal være så relevant at det blir stedet personer på jakt etter kunnskap går for å søke"

Kartlegging av eksisterende kunnskap og identifisering av kunnskapshull

En viktig oppgave for kunnskapssenteret er å kartlegge og systematisere eksisterende kunnskap for å skape en mest mulig komplett kunnskapsbank tilgjengelig for både forskere og aktører. Prosjektet vil fokusere på norsk forskning, der kunnskap og resultater kan overføres til norske forhold og aktører. Det vil til enhver tid være viktig å identifisere hvor forskningen er og beveger seg.

Formålet med prosjektet er å bygge en plattform for fremtidig forskning og kunnskapsutvikling, systematisere eksisterende kunnskap og starte utviklingen av et virtuelt bibliotek for senteret. Utvalgte publikasjoner – både eksisterende og nye – vil få spesiell omtale på senterets nettsider.

Se litteraturdatabasen her.