Prosjektinformasjon

Status
Pågående forskning med årlig publisering.

Les rapporten for 2014 her

Les rapporten for 2015 her

Deltakere
Kunnskapsverket
Østlandsforskning

Involverte forskere
Daglig leder i Norske festivaler og Kunnskapsverket, samt forsker samme sted.
Forsker I, Østlandsforskning og Kunnskapsverket

"Totalt ble det i 2014 utbetalt 165 millioner kroner i honorar til musikere. Det viser at festivalene er en utrolig viktig oppdragsgiver for skapende og utøvere kunstnere i Norge"

Dette banebrytende prosjektet utføres i regi av Norske Festivaler (NF) og Kunnskapsverket i samarbeid med de sentrale aktørene Norske Konsertarrangører, Norsk jazzforum, FolkOrg, Norsk Viseforum og Klassisk.

Omfattende kartlegging av festivalfeltet

Sammen har de arbeidet for å fremskaffe tallmateriale og statistikk, som økonomi, publikumstall, frivillige, artister og opptredener. Det skal danne grunnlaget for en årlig oppdatering slik at utviklingen i det norske festivalfeltet kan følges over tid. Informantene er organisasjonenes over 250 unike festivalmedlemmer, hvor vi finner nesten alle de mellomstore og store festivalene i Norge. Tallmaterialet vil også kunne legge grunnlag for utdypende analyser av ulike aspekter ved festivalene, f.eks. om og eventuelt på hvilke måter de kan bidra til utvikling av både kulturelle næringer og regioner. De fire organisasjonenes 200 festivalmedlemmer har svart på en omfattende undersøkelse med over 50 spørsmål. 

Funnene har så langt vist seg å ha stor offentlig interesse.

Den første rapporten ble publisert i august 2015. Blant hovedfunnene var:

  • Festivalarrangørenes samlede inntekter (mottatt offentlig støtte og alle private inntekter) utgjorde 790,8 millioner kroner. 74 % av inntektene er egenfinansiert, dvs. egne salgs- og private inntekter (sponsor-, billett- og serveringsinntekter samt salg av merchandise) mens den offentlige støtten utgjør 26 % av inntektsgrunnlaget.
  • Totalt 4470 arrangementer 
  • Rundt 20 000 utøvere 
  • Rundt 2,2 millioner tilskuere   
  • I overkant av 20 000 frivillige. De frivillige jobbet 420 000 timer totalt, noe som tilsvarer 240 årsverk.
  • To tredjedeler av festivalene finner sted i byer, en tredjedel arrangeres i bygdekommuner.
  • Det gjennomføres festivaler i mer enn 80 av 428 kommuner i Norge (basert på svarene). 
  • Viktige formidlere av musikk og kulturuttrykk innen «sine» regioner 
  • Fungerer som visningsarenaer for både etablerte og nye artister