Prosjektinformasjon

Status
Igangsettes første halvdel av 2016

Periode
2016 - 2017 

Involverte institusjoner
Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark
Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer

Involverte forskere
Forretningsutvikler/prosjektleder Skåppå
Eldrid Rudland
Prosjektleder Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark
Formålet er å unngå å miste gode kulturprosjekter, gjennom å teste det ut på forhånd.

Innledning:

For noen år siden utviklet den danske tenketanken ”Kultur og Fremtid” analyseverktøyet Culture Score Card, som analyserer en rekke indikatorer som er viktige for at et kulturprosjekt skal lykkes. Nå skal det testes ut i Norge på utvalgte kulturbedrifter i SIVAs næringshage-nettverk.

Formål:

Hensikten med Culture Score Card, som ble utviklet i Danmark for over syv år siden, har vært å lage et verktøy som tester et prosjekts suksessmuligheter, hvor formålet er å heve suksessraten for framtidige kulturprosjekter og forhindre fiaskoer (sett med publikums, sponsorers og anmelderes øyne).

Beskrivelse:

Den norske testingen skal utføres av prosjektlederne Ole A. Smidessang og Eldrid Rudland fra Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark i samarbeid med Kunnskapsverket. Sammen med de utvalgte bedriftene går de først gjennom verktøyet. Etter et halvt år gjør de så en evaluering av testen og hvilken nytte de har hatt av prosessen. Erfaringene sammenstilles for å gi kulturnærings-bedriftene og deres rådgivere/virkemiddelapparat en innsikt i analyseverktøyets svake og sterke sider. Formålet er å unngå å miste gode kulturprosjekter, gjennom å teste det ut på forhånd.

Det var Lennart von Haffner, daglig leder i Kreativt Forum (www.kreativtforum.dk), som i sin tid var en av initiativtakerne til Culture Score Card. Verktøyet ble utviklet i samarbeid med syv andre sentrale personer fra dansk kultur- og næringsliv. De visste av erfaring at intet prosjekt kan vurderes uten at målene er klart definert på forhånd. Tenketanken ”Kultur og Fremtid” arbeider for å bygge bro mellom kultur, kunst og samfunn.  

Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark har arbeidet med kulturnæringsutvikling siden 1999 gjennom fag som ledelse, markedsføring, økonomi- og målstyring. I løpet av disse årene har de sett mange kulturprosjekter som har slitt med vekst og styring. Mange har erfart at kultur og næringsliv slett ikke alltid snakker samme språk, selv om det er blitt mye bedre med årene. Det kan ofte virke som de ikke har felles suksesskriterier. Bruk av Culture Score Card kan både avdekke svakheter og hjelpe dem frem slik at de blir en suksess.