Vi jobber kontinuerlig med forskningsprosjekter. Last ned våre seneste rapporter.

(Virke)Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon

Rapporten er andre delrapport i Kunnskapsverkets forskningsprosjekt på kulturelle næringers bruk av virkemidler, som går over flere år. Rapporten er blitt til i samarbeid med Music Norway, Buzzfond og Fond for Lyd og Bilde (FLB). Utgangspunktet har vært å kartlegge tilgjengelige nærings- og kulturpolitiske virkemidler for norsk musikkindustri, med en avgrensing mot selskaper som jobber med musikkeksport.

European Colloquium on Culture, Creativity and Economy (CCE)

CCE (Colloquium on culture, creativity and economy) er et forskernettverk med åtti medlemmer fra over femten ulike land. Forskerne, som jobber innen ulike fagfelt som geografi, sosiologi, urbane studier, økonomi og forretnings-utvikling bruker nettverkets årlige samling til å utvikle, utvide og pleie eksisterende og finne nye kontakter. I Kunnskapsverkets notatserie presenterer vi her et utvalg forskningsartikler som ble presentert og diskutert under nettverkets møte i Sevilla i oktober 2016.

Redefining the value chain of the video games industry 2017

Rapporten tar undersøker den globale spillindustrien og ser hvordan den gjennom tilgang på stadig flere plattformer og formater blir stadig mer relevant for flere mennesker.

På agendaen

Kvelden arrangeres av Brak og en rekke kulturaktører som et oppspark til Bergen kommunes Byutviklingskonferanse 2017 fredag 24. november. Arrangementet er en videreføring av konferansen Kultur og byutvikling: Hvordan skaper vi en god by? under Vill Vill Vest 2016.
USF Verftet, Sardinen Bergen
Brak inviterer til en møteplass mellom reiseliv, kultur og politikk i Sogn og Fjordane. Dette for å utforske muligheten for at tettere samarbeid vil skape større destinasjoner for begge bransjene.
Kviknes Hotel Balestrand

Kunnskapsverkets litteraturdatabase

Kunnskapsverket har i samarbeid med europeiske universiteter utviklet en omfangsrik litteraturdatabase hvor vi har samlet all forskning på kulturelle næringer i Europa de siste ti årene.

«Vi er et virtuelt senter – det er ingen dør der det står “Kunnskapsverket” på. Derfor er hjemmesiden så viktig, både for de som ønsker å komme i kontakt med oss og finne nyttig informasjon for å være oppdatert i feltet. Velkommen inn»

– Atle Hauge, Leder Kunnskapsverket