Vi jobber kontinuerlig med forskningsprosjekter. Last ned våre seneste rapporter.

Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen

Som alle andre næringer innenfor kulturbransjen står bokbransjen nå overfor store endringer på grunn av digitaliseringen. Det er mye som tilsier at fremtidige endringer i bransjen kan bli mer gjennomgripende enn hva som har vært tilfelle så langt, og i større grad påvirke hele verdikjeden, skriver forsker Karin Ibenholt i rapporten Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen.

Nasjonal arrangørstatistikk 2016

Rapporten Nasjonal arrangørstatistikk 2016 er skrevet på bestilling av Arrangørforum, som består av organisasjonene nyMusikk, Norsk bluesunion, Klassisk, FolkOrg, Norsk viseforum, Norsk kulturhusnettverk, Norske konsertarrangører, Norsk jazzforum og Norske festivaler. Rapporten er ført i pennen av forsker Birgitta Ericsson ved Østlandsforsking/Kunnskapsverket og er den første samlede fremstillingen av statistikk for norske musikkfestivaler og konsertarrangører.

The music industry in the dawn of the 21st century

De siste 20 - 30 årene er musikkindustrien blitt mye mer komplisert og intrikat, med ikke mindre enn 80 såkalte stakeholders – interessenter – som inngår i et komplisert "økosystem". I denne rapporten kartlegger Ricardo R. Álvarez Vázquez ved Universitetet i Barcelona hvem disse aktørene er, hva de gjør, hvordan og ikke minst hvilke verdier de tilfører næringskjeden. Selv med en sterk online tilstedeværelse, hvor man kunne tenke seg at aktørene ble mer uavhengige og løste oppgavene selv, er musikkindustrien i dag helt avhengig av en rekke bakmenn som, hvor ikke minst økonomiske aktører inne finans, meglere og promotører har en sentral plass.

På agendaen

Designbar er en fagsamling hvor hele designbransjen kan komme sammen for å diskutere dilemmaer knyttet til design.
Kulturhuset Oslo
Norsk Litteraturfestival er Nordens største litteraturfestival, med et variert program for lesere i alle aldre. Under festivalen samles bransjen og andre til forfattermøter, opplesninger, debatter, foredrag, prisutdelinger og seminarer.
Lillehammer

Kunnskapsverkets litteraturdatabase

Kunnskapsverket har i samarbeid med europeiske universiteter utviklet en omfangsrik litteraturdatabase hvor vi har samlet all forskning på kulturelle næringer i Europa de siste ti årene.

«Vi er et virtuelt senter – det er ingen dør der det står “Kunnskapsverket” på. Derfor er hjemmesiden så viktig, både for de som ønsker å komme i kontakt med oss og finne nyttig informasjon for å være oppdatert i feltet. Velkommen inn»

– Atle Hauge, Leder Kunnskapsverket