Vi jobber kontinuerlig med forskningsprosjekter. Last ned våre seneste rapporter.

Operaen – symbol og strategi?

Rapporten, krevet av Atle Hauge, leder av Kunnskapsverket og Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania i Oslo, har både undersøkt Operaens symbolske betydning og dens plass i utviklingen av Bjørvika. I rapporten kommer det blant annet frem at Operabygget er en sentral del av Oslos materielle og visuelle identitet, det har vært en viktig driver for hele byutviklingen i Bjørvika, det er ett av Oslos mest populære byrom og virker inkluderende, selv om bygget er laget for ganske smale kunstformer som opera og ballett.

Putting people at the centre: Dynamic mapping of Norway’s cultural and creative economy

Et nytt klassifiseringssystem fra Kunnskapsverket setter nå en ny standard for hvordan man skal måle omfanget av Norges kreative økonomi. Metoden tar utgangspunkt i mennesker i stedet for bedrifter. Hensikten har vært å kartlegge og måle «fotavtrykket» - intensiteten og innflytelsen – til de kulturelle og kreative næringene i alle deler av norsk økonomi. Hovedforfatter av rapporten professor Dominic Power ved Universitet i Stockholm, mener at i utviklingen av disse næringene er fokuset på enkeltpersoner kanskje viktige enn på institusjoner og firmaer.

Mellom tech og kultur - Kulturinkubatoren og dens plass i utviklingen av kreative og kulturelle næringer i Stavanger-regionen

Evaluering av Kulturinkubatoren i Stavanger gjort på oppdrag fra Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. To av konklusjonene er at inkubatoren fungerer godt i forhold til sine mål og har vært avgjørende for utvikling og vekst for de som har deltatt, samtidig som store deler av de kreative og kulturelle bedriftene i Stavanger-regionen faller utenfor inkubatorens nåværende målgruppe.

På agendaen

Foredrag og samtale med Anne Amundsen Myrseth og Henrik Sandnes om å planlegge og gjennomføre en profesjonell turné med et band eller operere som en profesjonell konsertarrangør.
Musikkbyen Trondheim Trondheim
Seminar med refleksjon over hva som står på spill når filmfortellinger vi velger å fortelle verken speiler eller når ut til alle deler av befolkningen.
Filmens hus Oslo

Kunnskapsverkets litteraturdatabase

Kunnskapsverket har i samarbeid med europeiske universiteter utviklet en omfangsrik litteraturdatabase hvor vi har samlet all forskning på kulturelle næringer i Europa de siste ti årene.

«Vi er et virtuelt senter – det er ingen dør der det står “Kunnskapsverket” på. Derfor er hjemmesiden så viktig, både for de som ønsker å komme i kontakt med oss og finne nyttig informasjon for å være oppdatert i feltet. Velkommen inn»

– Atle Hauge, Leder Kunnskapsverket