Film

Kommunen og kinoen - nye tider, nye utfordringer. Om økonomi, eierskap, kulturpolitisk styring og organisering

Film & Kino

I dette kapittelet forsøker vi å gi et kortfattet innblikk i den siste tidens utvikling, dagens virkelighet og noen aktuelle utfordringer for kinoene i Norge.

?
Norge
Rapport
Film

Norsk film i møte med kinopublikum. Analyse av kinobesøket på norske filmer 2003-2006

Kalvik, A.,
Risvik, J.

I denne rapporten er samtlige filmer i perioden 2003 til midten av desember 2006 analysert med tanke på kinobesøk. Undersøkelsen tar utgangspunkt i FILM&KINOs rangeringsliste over landets kinoer for det gjeldende driftsår.

Norge
Rapport
Kunstnere

Art as collective action

Becker, H.
American Sociological Review

Art works can be conceived as the product of the cooperative activity of many people. Some of these people are customarily defined as artists, others as support personnel. The artist's dependence on support personnel constraiizs the range of artistic possibilities available to him. Cooperation is mediated by the use of artistic conventions, whose existence both makes the production of work easier and innovation more difficult. Artistic innovations occur when artists discover alternate means of assembling the resources necessary. This conception of an art world made up of personnel cooperating via conventions has implications for the sociological analysisof social organization.

1974
USA
Artikkel
Kunstnere

Production organizations in the arts.

DiMaggio, P.,
Hirsch, P.
Sage

DiMaggio and Hirsch describe the cycle from creation to consumption through which art is produced. Using an organizational model which could be applied to most culture-producing milieux, they focus on three levels of analysis: interpersonal, interorganizational, and total system. Production Organizations in the Arts - ResearchGate. Available from: http://www.researchgate.net/publication/247751011_Production_Organizations_in_the_Arts [accessed Jun 18, 2015].

1976
USA
bok
Generell

Cultural Industries, a challange for the future culture

UNESCO
United Nations

The purpose of the texts gathered together in this publication is to set out the main problems involved in the definition of the term ‘cultural industries’, their scope, their mode of operation, some of their branches, their effect on social groups, the key problems of creative workers, phenomena of internationalization and the various forms of public and private intervention.

1982
Internasjonalt
bok
Generell

Cultural industries: a handicap or a new opportunity for cultural development?

Augustin, G
UNESCO

The purpose of the texts gathered together in this publication is to set out the main problems involved in the definition of the term "cultural industries", their scope, their mode of operation, some of their branches, their effect on social groups, the key problems of creative workers, phenomena of internationalization and the various forms of public and private intervention

1982
Frankrike
bok
Kunstnere

City Centres, City Cultures: the role of the arts in the revitalisation of towns and cities

CLES (Centre for Local Economic Studies)
CLES

Bok om betydningen av kunst i byer og tettsteder

1988
UK
Utredning
Festival/arrangør

Peer Gynt Stemnet. En kartlegging av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning

Spilling, O.R,
Onshus, T.

I rapporten redegjøres for resultater av en publikumsundersøkelse ved Peer Gynt stemnet 1990. Arrangementet foregår årlig på Vinstra i Gudbrandsdalen. Stemnet er en kombinasjon av kulturelle og kommersielle arrangementer. Det gikk over ti dager og talte rundt tretti arrangementer, i tillegg kommer messe, utstillinger og tivoli. Blant arrangementene var det forestillingen "Peer Gynt i egen fjellheim" som vakte størst oppmerksomhet og trakk tilsammen rundt 5 000 tilskuere. Det totale publikum ved samtlige arrangementer ble anslått til 9 700. I rapporten gis det en redegjørelse for publikums sammensetning, deres økonomiske forbruk i tilknytning til arrangementet og arrangementets kulturelle verdi. Resultatene viser at det er stor forskjell på publikum ved Peer Gynt spelet og de andre arrangementene. Spelet trakk gjennomgående flere tilreisende og et publikum med høyere utdanning enn de øvrige arrangementer. Stort sett er publikum tilfreds med opplevelsene under arrangementet, og i særlig grad gjelder dette Peer Gynt spelet. De økonomiske overslagene viser at arrangementet utløste et samlet privat forbruk på 2.0-2.5 mill. kr, og at dette anslås i underkant av 1 mill kr å være en økning i lokalt forbruk. Arrangementet har således en relativt beskjeden lokaløkonomisk betydning. Derimot tyder resultatene på at arrangementet har stor kulturell betydning, både for publikum og for lokalmiljøet. Ikke minst har arrangementet betydning for mobilisering av lokalt kulturliv.

1990
Notat
Generell

The Competitive Advantage of Nations

Porter, M.
The Free Press, New York

Artikkel om at nasjoners konkurransefortrinn handler om dets evne til innovasjon.

1990
USA
bok
Festival/arrangør

Så samles vi på festivalen

Fløgstad, K.
Litteraturen mellom staten og marknadet: rapport frå konferanse på Ustaoset, Noregs Allmennvitenskapelege Forskningsråd, Oslo
1992
Norge
Annet

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.