Kulturarv

Økonomiske ringvirkninger av kulturminnene på Røros

Fjose. S.,
Bowitz, E.

Mulighetene for å benytte kulturminner for å skape arbeidsplasser og inntekt i lokalsamfunn og distriktskommuner har fått økt oppmerksomhet. I notatet presenteres en analyse av virkningene på sysselsettingen på Røros som kan tilskrives kulturminner i kommunen. Ved hjelp av en spørreundersøkelse anslås antall turister som kommer til Røros på grunn av kulturminnene. Ved hjelp av registerdata og resultater fra andre analyser anslås etterspørsels- og sysselsettingsvirkninger av denne turismen. Vi anslår at ca 7 prosent av sysselsettingen på Røros kan tilskrives kulturminnerelatert turisme.

2008
Working Paper
Film

Økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift

Grefsrud, R.,
Vaagland, J.

Undersøkelsen belyser kulturelle og økonomiske konsekvenser av nedlegging av kinodrift med byene Horten og Tønsberg som case. Horten har pr i dag ikke kino, mens Tønsberg har to kinoer og er nærmeste kinoby for befolkningen i Horten. De som bor i Horten går litt mindre på kino enn de som bor i Tønsberg, noe som trolig harsammenheng med at det ikke er kino i Horten. En evt kino i Horten vil føre til et forbruk i kiosker og spisesteder i tilknytning til kinobesøket på anslagsvis 3 – 7 mill. kroner. Forbruket vil bidra til økt omsetning for næringslivet i byen på kveldstid og i helger. Hvor stor den ekstra omsetningen for kiosker og serveringsbransjen i Horten vil bli er
avhengig av kinobesøket, forbruket pr kinobesøk og om dette forbruket kommer i tillegg til eller til erstatning for folks eksisterende forbruk i Horten sentrum. Jo mer kinolekkasjen mot Tønsberg reduseres og jo mer publikum kinoen vil trekke til seg fra nabokommuner, jo mer positive vil virkningene for det lokale næringslivet bli.

2006
Norge
Rapport
Festival/arrangør

Økonomihåndboken

Norsk Rockeforbund
Norsk Rockeforbund, Oslo

God planlegging er nøkkelen til en sunn økonomisk drift. Det handler om å forutse hva som kan komme og sette av opptjente midler til dårligere tider. Det er ikke alltid like lett å tenke langsiktig i planleggingen. Dessverre står man ofte med hodet fullt av umiddelbare utfordringer og det kan være vanskelig å løfte blikket og tenke fremover. Med gode rutiner vil det være lettere å kontrollere og evaluere arrangementet, noe som forhåpentligvis vil bidra til at man slipper ubehagelige overraskelser i etterkant.

Denne håndboken gir en innføring i økonomi spesielt rettet konsertarrangører. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen ikke er uttømmende, men håndboken bør likevel kunne være en hjelper i det daglige arbeidet slik at dere kan lage enda bedre og økonomisk gode arrangement.

2015
Norge
Handbok
Film

Økonomien i den norske film- og TV-produksjonsbransjen

Ryssevik, J.

Denne rapporten bygger på en kartlegging av strukturen og økonomien i norsk film- og tv-produksjonsbransje i perioden 2008-2012, herunder finansieringsmodeller og inntektsstrømmer. Kartleggingen baseres på regnskapsdata fra produksjonsselskapene for perioden 2008-2013, og en større spørreundersøkelse til selskapene. Kartleggingen dekker film- og tv-produksjon innen alle sjangre og formater, unntatt spillutvikling og reklamefilmproduksjon, som også er en del av Produsentforeningens ansvarsområde. Rapporten er den første i en serie årlige beskrivelser av film‐ og TV‐produksjonsbransjen i Norge.

2014
Rapport
Media

Zero Comments: Blogging and Critical Internet Culture

Lovink, G.
New York: Routledge

In Zero Comments, internationally renowned media theorist and 'net critic' Geert Lovink revitalizes worn out concepts about the Internet and interrogates the latest hype surrounding blogs and social network sites. In this third volume of his studies into critical Internet culture, following the influential Dark Fiber and My First Recession, Lovink develops a 'general theory of blogging.' He unpacks the ways that blogs exhibit a 'nihilist impulse' to empty out established meaning structures. Blogs, Lovink argues, are bringing about the decay of traditional broadcast media, and they are driven by an in-crowd dynamic in which social ranking is a primary concern. The lowest rung of the new Internet hierarchy are those blogs and sites that receive no user feedback or 'zero comments'

2007
Internasjonal
bok
Kulturarv

World Heritage and Tourism in a Changing Climate

Markham, A.,
Osipova, E.,
Lafrenz Samuels, K.,
Caldas, A.
United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
2016

Working Holiday? A Race as a Place to Slow Down?

Jæger, K.,
Olsen, K.
Rovaniemi: University of Lapland Press
2005
Bokkapittel

Work Experience Guidelines

Research National Union of Journalists
London:NUJ
2007
Rapport
Generell

Women Empowerment through Creative Industry: A Case Study

Setyaningsih, Santi,
Rucita, C.P.,
Hani, Ummi,
Rachmania, Ilma N.
Procedia Economics and Finance

Various national and international communities have addressed women's issues and taken various efforts to empower them so as to enhance their social and health status and involve them in developmental activities. Empowerment as delegation of power to someone has been a mechanism to increase personal and work life quality of woman in recent decades. Higher education and occupation is effective instrument to empowerment of women but culture role and creativity can’t be denied in this relation. This paper identifies how to empower women from poverty through creative industry. A case study was carried out in order to explore how women empowerment through creative industry is managed. Several recommendations are developed for how creative industry can participate in women empowerment. The case study develops some propositions which recommend how creative industry can have an important role in the empowerment of women. The limitation of this research is study only conducted at creative industry. Further qualitative research at other types of industries is required to investigate application of such recommendations.

2012
Vitenskapelig artikkel
Generell

Why some neighbourhoods are more creative than others

Spencer, G.M.

My new study looks at the locations of two distinct types of knowledge-economy businesses – arts & culture and science & technology – within the cities of Montreal, Toronto, and Vancouver. These three regions are home to 35% of the country’s population but 57% of ‘cre- ative’ industry employment and 55% of ‘science’ industry employment. At the neighbourhood level, these cities have very similar business location patterns with creative businesses clustering in dense, walkable neighbourhoods near the city core, and science businesses preferring car-dependent suburban environments

2015
Canada
Notat

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.