Scenekunst

Kulturøkonomi

Ringstad, V.
Cappelen Akademiske Forlag

Formålet med rapporten er tredelt: - Den danner en del av grunnlaget for en kulturøkonomisk analyse av norske teatre (jf. Arbeidsrapport 5/02- "Produksjons- og kostnadsstruktur i norsk teatre") - Den gir en oversikt over internasjonal kulturøkonomisk forskning. - Den kan danne en del av grunnlaget for å ta stilling til om en bør satse på kulturøkonomisk forskning her i landet, eventuelt hvilken inretning den bør få. 

2005
Norge
bok
Spill

Mellom næring og kultur: en studie av norsk spillpolitikk

Jørgensen, Kristine
Norsk medietidsskrift
2013
Norge
TV og radio

Markedet for uavhengige tv-produksjoner i Norge

With, C.L.

Rapporten omfatter en kartlegging og vurdering av det norske uavhengige tvproduksjonsmarkedet. Den vurderer hvordan dette markedet fungerer både ifht langsiktig økonomisk verdiskaping i filmnæringen og ifht innholdsproduksjon av høy kvalitet. Den er basert på statistikk, tidligere analyser, data fra tv-selskapene (NRK, TV2 mv.) og personlige intervjuer med 35 uavhengige produksjonsselskaper.

2008
Norge
Rapport
TV og radio

Television's Power Relations in the Transition to Digital: The Case of the United Kingdom

Christophers, B.
Television New Media

This article examines the contemporary configuration of power relations in the U.K. television sector, probing, in the process, the enduring accuracy of longstanding economic arguments concerning distributor dominance in the “cultural industries” more broadly. Such arguments are important because we cannot understand the power of the media unless we understand the circulation of power within the media. The article shows that while recent developments in respect to both producer—distributor and producer—advertiser relationships have begun to enhance the leverage enjoyed by the production community, the steady inflation of the mass-market premium enjoyed by the leading distributors (the terrestrial broadcasters) in the advertising market has largely sustained their power, in relation to smaller (multichannel) distributors, to producer suppliers, and—of course— to the consuming public.

2008
UK
Artikkel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.