Design
2006
Norge
Handlingsplan
Design

Design på norsk - fra Nøstetangen til Norway Says

Høisæther, O. R.
Damm

Boka gir oss norsk designhistorie, og trekker linjene fra de første norske industribedriftene på 1700-tallet frem til dagens designfokuserte samfunn. Den har som mål å skape forståelse for norsk formutvikling gjennom å peke på sammenhenger mellom samfunnsutviklingen og vår bohave- og gjenstandsproduksjon, og den er et bidrag til å tydeliggjøre Norges plass, først og fremst i det 20. århundres designhistorie. Har litteraturliste, person- og produsentregister.

2005
Norge
bok
Design

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet "Design i Innlandet"

Frydenlund, S.

Rapporten omhandler evalueringen av prosjektet ”Design i Innlandet” som har blitt gjennomført av Innovasjon Norge Hedmark og Oppland over 2 årsperioden april 2004 - mars 2006. Prosjektet har hatt som mandat å stimulere til økt bruk av design blant bedrifter i Innlandet gjennom etablering av et eget designformidlingsprosjekt.

2006
Norge
Rapport
Design

Design Workshops of the World: The production and integration of industrial Design expertise into the product development and manufacturing process in Norway and the United Kingdom

Bryson, J. R.,
Daniels, P. W. ,
Rusten, G.

To gain competitive advantage an increasing proportion of companies incorporate design into the product development process; it has become a critical determinant of competitive success. Design expertise is either provided internally or externally. Thus, in common with management consultancy, independent firms are increasingly providing design expertise to clients. Over the last ten years the British and Norwegian governments have emphasised the contribution made by industrial design to national competitiveness. This takes two forms: the export of design services, and the added value that comes from the incorporation of design into products and services. This paper explores the role of design services in the production process and undertakes a preliminary analysis of the structure and geography of the design industry in the UK.

2004
Europa
Working Paper
Design

Designtjenester og geografi

Rusten, G.
Fagbokforlaget

Boken Innovasjoner i norske næringer gir en oppdatert oversikt over viktige teorier om nyskaping og innovasjon i næringslivet. Boken analyserer innovasjonsaktivitet i åtte sentrale næringer i Norge. Den vurderer hvordan nyskaping i norske næringer kan forstås og analyserer virkemidler som kan stimulere innovasjonsprosesser.

2008
Norge
Bokkapittel
Design
2006
Norge
Rapport
Design

Dynamikk mellom design og innovasjon i bedrifter

Jevnaker, Birgit H.
Magma

Det er behov for økt kunnskap om hvordan man skaper og realiserer mer attraktive og brukervennlige produkter, tjenester, merker og bedriftsprofiler med et egnet særpreg. Forskningen om dette er i en startfase, men et nyttig verktøy i flere bedrifter har vist seg å være industri- og kommunikasjonsdesign. Vår kunnskap om hvordan kvalifisert design utnyttes i organisasjoner, er foreløpig skrinn. Norske og internasjonale undersøkelser har like fullt dokumentert at en rekke fordeler kan oppnås. Spesielt er det verdt å notere at bak resultatene ligger en «skjult formue» av entusiasme, ekspertise, konseptuell kreativitet og samarbeidserfaring. Slik utvidet designkompetanse kan gi ny dynamikk i bedriftens innovasjonsprosesser.

2000
Norge
Artikkel
Design

Economies of Signs and Spaces

Lash, S.,
Urry, J.
Sage

This is a novel account of social change that supplants conventional understandings of `society' and presents a sociology that takes as its main unit of analysis flows through time and across space.Developing a comparative analysis of the UK and US, the new Germany and Japan, Lash and Urry show how restructuration after organized capitalism has its basis in increasingly reflexive social actors and organizations. The consequence is not only the much-vaunted `postmodern condition' but also a growth in reflexivity. In exploring this new reflexive world, the authors argue that today's economies are increasingly ones of signs - information, symbols, images, desire - and of space, where both signs and social subjects - refugees, financiers, tourists and fl[ci]aneurs - are mobile over ever greater distances at ever greater speeds.

1994
UK
bok
Design

God norsk design - Konstitueringen av industridesign som profesjon

Ask, T.

I denne avhandlingen opprettholder jeg dermed den innledende hovedproblemstillingen om hvordan industridesignere forholder seg til det kommersielle. For å forstå dette forholdet har jeg valgt diskursanalyse som metode for å analysere konstitueringen av industridesign som profesjon i Norge. Jeg mener en slik analyse vil kunne gi svar på hvorfor norske industridesignere synes å ha en anstrengt holdning til det kommersielle. Analysene i denne avhandlingen er hovedsakelig basert på arkivstudier og originaltekster knyttet til utviklingen av industridesign som profesjon i Norge.

2004
Norge
Doktoravhandling
Design

IMD 08, Industrirettet Møbeldesign

Blikstad, B. J.,
Frøystad, M.,
Klock, R.

Gjennom Industrirettet Møbeldesign (IMD) gis studentene en unik mulighet til å orientere seg, og bli kjent med produsenter, underleverandører og andre knyttet til den norske møbelindustrien. Besøkene i bedriftene, med omvisning og presentasjoner, lærer oss om bedriftenes rammevilkår og utfordringer. Denne kunnskapen, kombinert med at man har fått hilse på hverandre, gjør det lettere for oss å ta kontakt senere og å tilby rett idé til rett bedrift

2008
Norge
Studentenes rapport

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.