Generell

Kreativ næring i Norge 2008-2014

Gran, A.,
Torp, Ø.,
Theie, M.G.

 I denne kartleggingen har vi omorganisert bransjene i den kreative næringen og gjort en rekke endringer i populasjonen. Den nye bransjeinndelingen er inspirert av EYs (tidligere Ernst & Young) kartlegginger av næringen i EU og globalt, men den er ikke identisk. Vi benytter konsekvent begrepet "kreativ næring" i entall når vi sikter til hele næringen, mens vi bruker bransjebegrepet for den kreative n.ringens undergrupper.

Vi ser på perioden 2008-2014 og måler primært verdiskaping og sysselsetting - både på næringsnivå og per bransje. Følgende bransjer utgjør den kreative næringen i denne kartleggingen: Arkitektur, aviser og magasiner, bok, dataspill, film, musikk, reklame og event, TV og radio, utøvende virksomhet (scenekunst, orkester, opera og ballett/dans), utdanning og undervisning (innenfor denne næringen) og visuell virksomhet (kunst, design, museum og kulturarv).

2016
Norge
Rapport
Generell

Private bidrag til frivillig sektor

Sivesind, K.H.

Hvilke tradisjoner har man for pengegaver i Norge? Har det filantropiske landskapet i Norge endret seg de siste 15 årene? Hvor kommer de private bidragene fra – og hvor viktig er de som inntektskilde for frivillig sektor?

2016
Musikk

A rewarding experience? Exploring how crowdfunding is affecting music industry business models

Gamble, Jordan Robert,
Brennan, Michael,
McAdam, Rodney
Journal of Business Research

This paper provides an exploratory study of how rewards-based crowdfunding affects business model development for music industry artists, labels and live sector companies. The empirical methodology incorporated a qualitative, semi-structured, three-stage interview design with fifty seven senior executives from industry crowdfunding platforms and three stakeholder groups. The results and analysis cover new research ground and provide conceptual models to develop theoretical foundations for further research in this field. The findings indicate that the financial model benefits of crowdfunding for independent artists are dependent on fan base demographic variables relating to age group and genre due to sustained apprehension from younger audiences. Furthermore, major labels are now considering a more user-centric financial model as an innovation strategy, and the impact of crowdfunding on their marketing model may already be initiating its development in terms of creativity, strength and artist relations.

2017
Vitenskapelig artikkel
Bokbransjen

Re-eventing the Book

Banou, Christina
Chandos Publishing, Elsevier

Re-Inventing the Book: Challenges from the Past for the Publishing Industry chronicles the significant changes that have taken place in the publishing industry in the past few decades and how they have altered the publishing value chain and the structure of the industry itself. 

The book examines and discusses how most publishing values, aims, and strategies have been common since the Renaissance. It aims to provide a methodological framework, not only for the understanding, explanation, and interpretation of the current situation, but also for the development of new strategies.

The book features an overview of the publishing industry as it appears today, showing innovative methods and trends, highlighting new opportunities created by information technologies, and identifying challenges. Values discussed include globalization, convergence, access to information, disintermediation, discoverability, innovation, reader engagement, co-creation, and aesthetics in publishing. 

  • Describes common values and features in the publishing industry since the Renaissance/invention of printing 
  • Proposes a methodological framework that helps users understand current publishing issues and trends
  • Focuses on reader engagement and participation
  • Proposes and discusses the publishing chain, not only as a value chain, but also as an information chain
  • Considers the aesthetics of publishing, not only for the printed book, but also for digital material
2017
bok

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.