Festival/arrangør

Festivaler – kan utkanten bli begivenhetens sentrum?

Walderhaug, M.
Norsk Kulturråd, Oslo
2000
Norge
Bokkapittel
Festival/arrangør

Frivillig innsats

Wollebæk, D.,
Selle, P.,
Lorentzen, H.
Fagbokforlaget, Bergen

Hva får folk til å engasjere seg i frivillig arbeid? Hvilken rolle spiller frivillige organisasjoner i det norske samfunnet? Hvordan påvirkes organisasjonene av de allmenne moderniseringsprosessene rundt oss? Denne boken søker svar på disse spørsmålene. De frivillige organisasjonene kan tre typer bidrag. For det første sosial tilhørighet, mening og fellesskapsfølelse. For det andre er de viktige bidragsytere i den demokratiske meningsdanningen. For det tredje yter de viktige økonomiske bidrag. Ikkeminst gjennom omfattende ulønnet arbeidsinnsats. Boken inneholder omfattende analyse av de frivillige organisasjonenes rolle langs disse tre dimensjonene. Den viser at omfanget av frivillig innsats fortsatt er blant de største i Europa. Den frivilligearbeidsinnsatsen utgjør ca. 114 000 årsverk. Men organisasjonslandskapet har forandret seg kraftig gjennom de siste femti årene. De kollektive verdiene som frivillig engasjement er tuftet på, synes å være i langsom oppløsning. Viljen til å inngå i et forpliktende fellesskap i organisasjonssamfunnet er sviktende, særlig blant ungdom. Mange er mest opptatt av aktiviteter, mindre av hvem som skaper dem. Færre engasjerer seg ut over eget nærmiljø. Er det tradisjonelle fundamentet for frivillig deltakelse truet? I så fall kan organisasjonene bli mindre viktige, både for velferdsstaten og demokrati.

2000
Norge
bok
Generell

Exploitation and Development of the Job Potential in the Cultural Sector in the Age of Digitalisation

MKW Wirtschaftsforschung GmbH

The study is concerned with the employment opportunities and development in the area of traditional and digital culture in the EU. Study shows strong employment growth in cultural economy and policy challenges of digital culture. Job increases in the cultural sector have outpaced those in the wider economy more than threefold. While EU employment grew overall by a moderate 1.2 % annually during the second half of the nineties, the growth in recreational, cultural and sporting activities was 3.8 %. The study, carried out by a group of German, Austrian and Spanish economic and cultural research institutes, points out that the sector employs 7.2 million workers, far more than assumed by previous studies. Many of these are self-employed freelancers or from very small companies, working to non-standard patterns, and their number is set to rise further as new digital applications replace more traditional cultural media. Alongside the new possibilities for work flexibility in the sector, however, the study also stresses that already disadvantaged groups risk further marginalization because of difficulties in accessing these new technologies.

2001
Europa
Rapport
Media

Popular Media as Public ‘Sphericules’ for Diasporic Communities.

Cunningham, S.
International Journal of Cultural Studies

The dynamics of ‘diasporic’ video, television, cinema, music and Internet use - where peoples displaced from homelands by migration, refugee status or business and economic imperative use media to negotiate new cultural identities - offer challenges for how media and culture are understood in our times. Drawing on research published inFloating Lives: The Media and Asian Diasporas, on dynamics that are industrial (the pathways by which these media travel to their multifarious destinations), textual and audience-related (types of diasporic style and practice where popular culture debates and moral panics are played out in culturally divergent circumstances among communities marked by internal difference and external ‘othering’), the article will interrogate further the nature of the public ‘sphericules’ formed around diasporic media.

2001
Internasjonalt
Artikkel
Generell

Tango for to - Samspill mellom kulturliv og næringsliv

Kulturdepartementet,
Nærings- og handelsdepartementet

Kulturliv og næringsliv har tradisjonelt blitt oppfattet som to atskilte sektorer både i samfunnet og i politikken. Dette synet er i ferd med å endre seg. Eksemplene på at kulturlivet og næringslivet både kan og bør samarbeide tettere, blir stadig flere. Dette heftet handler om hvordan vi gjennom næringspolitiske og kulturpolitiske virkemidler kan legge til rette for et samarbeid som kan styrke begge parter og øke verdiskapingen.

2001
Norge
Temahefte
Musikk

Time - space (and digital) compression: software formats, musikal networks, and the reorganisation of the music industry

Leyshon, A.
Environment and Planning

In this paper I examine the geographical and organisational consequences of the emergence of a new technological assemblage within the music industry. This technological assemblage is organised around software formats and Internet distribution systems. The paper is concerned with the relationship between technological innovation, economic competition, and the contestability of markets for goods and services within an era of digital content. I begin by setting out two opposing discourses currently circulating within the music industry: one that denigrates the emergence of software formats, and another that celebrates it. Both discourses concur that this new technological assemblage will fundamentally reorganise the music industry as it is currently configured, with some doubt being cast over the long-term viability of the industry owing to the problems of protecting the intellectual property rights of music contained within open software formats. I provide a critical analysis of electronic markets and their impact upon economic organisation, and examine the impacts of digital content and electronic markets within the music industry through the concept of the musical network. Four networks with distinctive organisational and spatial characteristics are identified within the musical economy: networks of creativity, of reproduction, of distribution, and of consumption. I argue that all four networks are being reshaped as a result of the impact of software formats and Internet distribution systems. These developments are found to threaten the short-term profitability of some established firms within the industry, but I argue that the industry is already beginning to restabilise around a new technological and regulatory regime designed to protect copyrights in music in software formats.

2001
UK
Artikkel
Festival/arrangør
2001
Sverige
Artikkel
Festival/arrangør

Are you experienced!

O'Dell, T.
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Stockholm: Carlsson
2001
Sverige
Artikkel
Generell

Arrangementer og destinasjonsutvikling. Lokalsamfunnsmessige og lokaløkonomiske sider ved kulturfestivaler

Ericsson, B.,
Vaagland, J.

I rapporten presenteres resultatene fra det forskningsarbeidet som er gjort omkring kulturfestivaler i regi av forskningsprosjektet Arrangementer og destinasjonsutvikling. Tre kulturfestivaler på Lillehammer har vært studert som ledd i både kultur- og økonomidelen i prosjektet, nemlig DølaJazz, Vinterspillene og Norsklitteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Kulturfestivalene fyller et sentralt behov i dagens samfunn, nemlig etter opplevelser av høy kvalitet og avveksling fra hverdagens gjøremål. De utgjør videre en ressurs for det lokale kulturliv og fungerer dessuten som sosiale møtesteder og fellesskapsarenaer for deler av lokalbefolkningen. De bidrar imidlertid ikke med svært mye i lokaløkonomien, og deres potensialer for lokal næringsmessig utvikling er begrenset. Næringsutvikling er imidlertid heller ikke festivalenes viktigste formål, og eventuelle næringseffekter må eventuelt komme som ”bieffekt” av deres betydning som kulturtiltak

2002
Norge
Rapport
Mote

Competitive Dynamics of Southern California's Clothing Industry: The Widening Global Connection and its Local Ramifications

Scott, A. J.
Urban Studies

A general outline of the functional and spatial characteristics of the clothing industry in Southern California is sketched out. Two important trends are noted: the increasing design- and knowledge-intensive structure of the industry; and, the marked increase in off-shore sub-contracting by local manufacturers that has occurred in recent years. The predicaments and promises of this situation are explored. Will the industry simply continue to lose its employment base in the region? Will it succeed in making the transition to the status of a major world centre of fashion? It is argued that the southern California clothing industry is potentially capable of rising to the latter challenge, although it remains strongly overshadowed by the New York industry in terms of both fashion significance and commercial reach, and it also retains strong elements of its traditional underbelly of sweatshops. It is further argued that considerable effort needs to be invested in building social infrastructures to reinforce current positive trends in the industry. Given the right kinds of private and public response, it is submitted that Southern California is capable of becoming an international fashion centre on a par with New York, Paris, London or Milan.

2002
USA
Artikkel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.