Media

Media Competition and Coexistence. The Theory of the Niche

Dimmick, J.W.
London: Routledge

This volume considers how media firms, as well as entire industries, exist and persist over time despite what often seems to be intense competition for such resources as audiences and advertisers. Addressing competition within and among media organizations and industries, including broadcasting, cable, and the Internet, author John W. Dimmick studies the media industries through the niche theory lens, developed by bioecologists to explain competition and coexistence. He examines the targets of the different media--audience, advertisers, money--and how they compete, using examples from a variety of studies.

2003
bok
Musikk

Music that moves: Popular music, distribution and network technologies

Jones, S.
Cultural Studies

This essay examines the consequences of technology for how music reaches people and for how people reach music. It is argued that new media technologies, particularly the Internet, create new territorializations of space and of affect. The spatial distribution of music wrought by new technologies provides an opportunity for cultural studies to bring distribution to the centre of the study of media. By so doing we can better understand cultural processes as not only industrial ones but ones of geography, audience and fan, and thereby de-centre production and consumption as the sites of cultural critique.

2002
Artikkel
Festival/arrangør

Måling av lokaløkonomiske virkninger av festivaler og andre arrangementer

Ericsson, B
Fagbokforlaget

Kultur- og opplevelsesnæringene er avhengige av mer systematisk kunnskap om kundenes eller de besøkendes preferanser for ulike dimensjoner ved en opplevelse for å kunne tiltrekke seg eksisterende og nye markeder. Boka inneholder derfor artikler som gir slik kunnskap.

2009
Bokkapittel
Media

New Media: An Introduction.

Flew, T
Oxford University Press

New Media: An Introduction provides a comprehensive, accessible and timely overview of the major forces shaping new media technologies. It understands the new media not simply as forms of technological hardware, but also as 'social software', both shaping and being shaped by the social, cultural, political and economic environments in which they are developed and used. New media developments are analysed in relation to broader trends of digitisation, convergence, globalisation, interactivity, networking and the growth of creative industries in the context of the 'new' or 'creative economy'. 

2005
bok
Festival/arrangør

Peer Gynt Stemnet. En kartlegging av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning

Spilling, O.R,
Onshus, T.

I rapporten redegjøres for resultater av en publikumsundersøkelse ved Peer Gynt stemnet 1990. Arrangementet foregår årlig på Vinstra i Gudbrandsdalen. Stemnet er en kombinasjon av kulturelle og kommersielle arrangementer. Det gikk over ti dager og talte rundt tretti arrangementer, i tillegg kommer messe, utstillinger og tivoli. Blant arrangementene var det forestillingen "Peer Gynt i egen fjellheim" som vakte størst oppmerksomhet og trakk tilsammen rundt 5 000 tilskuere. Det totale publikum ved samtlige arrangementer ble anslått til 9 700. I rapporten gis det en redegjørelse for publikums sammensetning, deres økonomiske forbruk i tilknytning til arrangementet og arrangementets kulturelle verdi. Resultatene viser at det er stor forskjell på publikum ved Peer Gynt spelet og de andre arrangementene. Spelet trakk gjennomgående flere tilreisende og et publikum med høyere utdanning enn de øvrige arrangementer. Stort sett er publikum tilfreds med opplevelsene under arrangementet, og i særlig grad gjelder dette Peer Gynt spelet. De økonomiske overslagene viser at arrangementet utløste et samlet privat forbruk på 2.0-2.5 mill. kr, og at dette anslås i underkant av 1 mill kr å være en økning i lokalt forbruk. Arrangementet har således en relativt beskjeden lokaløkonomisk betydning. Derimot tyder resultatene på at arrangementet har stor kulturell betydning, både for publikum og for lokalmiljøet. Ikke minst har arrangementet betydning for mobilisering av lokalt kulturliv.

1990
Notat
Opplevelser

Performing cultural attractions

Bærenholdt, J.O,
Haldrup, M,
Larsen J
Edward Elgar Publishin Ltd

This chapter argues for en engagement with the actions, performances and practices of the experiencing subjects that "make place" in the experience economy

2008
Bokkapittel
Festival/arrangør

Quart 06 - mer enn musikk

Aronsen, M.

En rapport som dokumenterer den verdiskaping og samlede økonomi og de ringvirkninger som Quart – festivalen genererer i Kristiansand og omegn.

2006
Rapport
Kunstnere

Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy

Lessig, L.
London: Penguin Press

For more than a decade, we’ve been waging a war on our kids in the name of the 20th Century’s model of “copyright law.” In this, the last of his books about copyright, Lawrence Lessig maps both a way back to the 19thcentury, and to the promise of the 21st. Our past teaches us about the value in “remix.” We need to relearn the lesson. The present teaches us about the potential in a new “hybrid economy” — one where commercial entities leverage value from sharing economies. That future will benefit both commerce and community. If the lawyers could get out of the way, it could be a future we could celebrate.

2008
bok
Media

Republic.com 2.0

Sunstein, C.R,
NJ: Princeton UP

What happens to democracy and free speech if people use the Internet to listen and speak only to the like-minded? What is the benefit of the Internet's unlimited choices if citizens narrowly filter the information they receive? Cass Sunstein first asked these questions in 2001's Republic.com. Now, in Republic.com 2.0, Sunstein thoroughly rethinks the critical relationship between democracy and the Internet in a world where partisan Weblogs have emerged as a significant political force.

2007
bok
Festival/arrangør

Skaper kultur attraktive steder?

Vareide, K..,
Kobro L. U

Med bakgrunn i at Norsk kulturindeks 2011 nå gir et kvantitativt mål på kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, utforsker notatet om vi kan finne noen sammenhenger mellom kulturnivået og hvor attraktive kommuner og regioner er for tilflytting. Når vi også korrigerer for andre faktorer som også påvirker flytting, viser ingen av analysene at kultur har noen signifikant påvirkning på nettoflyttingen. Sett i lys av rådende oppfatninger i norsk regionalpolitikk, mener vi at dette er oppsiktsvekkende: At kommuner med mye kultur ikke er mer attraktive som bosted enn kommuner med lite kultur.

2012
Rapport

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.