Musikk

Kunskap och lärande for musikbranschen. En evaluering av Norsk Kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik. Norsk Kulturråd.

Forss, K.,
Kaya, Z.,
Kruse, S.,
Larsen, H. M.
Fagbokforlaget, Bergen

I Kunskap och lärande för musikbranschen - en evaluering av Norsk Kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik evalueres tilskuddsordningen av Andante - tools for thinking. Evalueringen tar for seg kompetansebehovet i de ulike regionene, nettverkenes bidrag til kompetanseutvikling, ordningens kulturpolitiske kontekst og anbefalinger for det videre arbeidet. Rapporten peker på behovet for en felles forståelse av kompetansebegrepet og en bredere kartlegging av kompetansebehovet i regionene. Hvilke tiltak er realisert og hvilken målgruppe har de truffet? Andante har videre lagt vekt på å undersøke om nettverksmodellen er tydelig og relevant for aktørene i musikkbransjen, om ordningen er formålstjenlig og på hvilke måter nettverkene har tolket sine oppgaver og kompetansemål.

2012
Rapport
Generell

Learning Economies

Lundvall, B. Å.,
Johnson, B.
Journal of Industrial Studies

Modern economies can be characterised as ‘learning economies’ in which knowledge is the crucial resource and learning is the most important process. Different kinds of learning and economically relevant types of knowledge can likewise be identified. It is argued that pure market economies, if such existed, would have severe problems in terms of learning and innovation. The ‘learning economy’ is a mixed economy in a fundamental sense.

1994
Artikkel
Generell

Managing Creativity in the Cultural Industries

Jeffcutt, P.,
Pratt, A. C.
Creativity and Innovation Management

This special issue brings together a series of contributions that are exploring a relatively new interdisciplinary space–the organisation and management of cultural industries

2002
Artikkel
Generell

Managing Creativity: The Dynamics of Work and Organisation.

Davies, H.,
Scase, R.
Open University Press

The authors demonstrate how companies structure their work processes to incorporate creative employees' needs for autonomy whilst simultaneously controlling and coordinating their output

2000
bok
Film

Mapping a Typology of the Film Produces - Or, Six Producers in Search of an Author

Engelstad, A.,
Moseng, J.S.
New York: Bloomsbury

This is the first collection of original critical essays devoted to exploring the misunderstood, neglected and frequently caricatured role played by the film producer. The editors' introduction provides a conceptual and methodological overview, arguing that the producer's complex and multifaceted role is crucial to a film's success or failure.

2014
Bokkapittel
Media

Media Competition and Coexistence. The Theory of the Niche

Dimmick, J.W.
London: Routledge

This volume considers how media firms, as well as entire industries, exist and persist over time despite what often seems to be intense competition for such resources as audiences and advertisers. Addressing competition within and among media organizations and industries, including broadcasting, cable, and the Internet, author John W. Dimmick studies the media industries through the niche theory lens, developed by bioecologists to explain competition and coexistence. He examines the targets of the different media--audience, advertisers, money--and how they compete, using examples from a variety of studies.

2003
bok
Musikk

Music that moves: Popular music, distribution and network technologies

Jones, S.
Cultural Studies

This essay examines the consequences of technology for how music reaches people and for how people reach music. It is argued that new media technologies, particularly the Internet, create new territorializations of space and of affect. The spatial distribution of music wrought by new technologies provides an opportunity for cultural studies to bring distribution to the centre of the study of media. By so doing we can better understand cultural processes as not only industrial ones but ones of geography, audience and fan, and thereby de-centre production and consumption as the sites of cultural critique.

2002
Artikkel
Festival/arrangør

Måling av lokaløkonomiske virkninger av festivaler og andre arrangementer

Ericsson, B
Fagbokforlaget

Kultur- og opplevelsesnæringene er avhengige av mer systematisk kunnskap om kundenes eller de besøkendes preferanser for ulike dimensjoner ved en opplevelse for å kunne tiltrekke seg eksisterende og nye markeder. Boka inneholder derfor artikler som gir slik kunnskap.

2009
Bokkapittel
Media

New Media: An Introduction.

Flew, T
Oxford University Press

New Media: An Introduction provides a comprehensive, accessible and timely overview of the major forces shaping new media technologies. It understands the new media not simply as forms of technological hardware, but also as 'social software', both shaping and being shaped by the social, cultural, political and economic environments in which they are developed and used. New media developments are analysed in relation to broader trends of digitisation, convergence, globalisation, interactivity, networking and the growth of creative industries in the context of the 'new' or 'creative economy'. 

2005
bok
Festival/arrangør

Peer Gynt Stemnet. En kartlegging av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning

Spilling, O.R,
Onshus, T.

I rapporten redegjøres for resultater av en publikumsundersøkelse ved Peer Gynt stemnet 1990. Arrangementet foregår årlig på Vinstra i Gudbrandsdalen. Stemnet er en kombinasjon av kulturelle og kommersielle arrangementer. Det gikk over ti dager og talte rundt tretti arrangementer, i tillegg kommer messe, utstillinger og tivoli. Blant arrangementene var det forestillingen "Peer Gynt i egen fjellheim" som vakte størst oppmerksomhet og trakk tilsammen rundt 5 000 tilskuere. Det totale publikum ved samtlige arrangementer ble anslått til 9 700. I rapporten gis det en redegjørelse for publikums sammensetning, deres økonomiske forbruk i tilknytning til arrangementet og arrangementets kulturelle verdi. Resultatene viser at det er stor forskjell på publikum ved Peer Gynt spelet og de andre arrangementene. Spelet trakk gjennomgående flere tilreisende og et publikum med høyere utdanning enn de øvrige arrangementer. Stort sett er publikum tilfreds med opplevelsene under arrangementet, og i særlig grad gjelder dette Peer Gynt spelet. De økonomiske overslagene viser at arrangementet utløste et samlet privat forbruk på 2.0-2.5 mill. kr, og at dette anslås i underkant av 1 mill kr å være en økning i lokalt forbruk. Arrangementet har således en relativt beskjeden lokaløkonomisk betydning. Derimot tyder resultatene på at arrangementet har stor kulturell betydning, både for publikum og for lokalmiljøet. Ikke minst har arrangementet betydning for mobilisering av lokalt kulturliv.

1990
Notat

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.