Film

Feature Film Production Workforce Survey Report

Skillset/UKFC
London:Skillset/UKFC
2008
Rapport
Festival/arrangør

Festivaler på Sørlandet: Kultur i kraftformat

Hjemdahl, K. M.,
Hauge, E. S.,
Lind, E.

Festivaler som regional aktør i moderne identitetsprosesser er en pilotstudie fra kulturnæringer på Sørlandet. Festivaler som næringsfelt er veldig tidsaktuelt, men likevel lite dokumentert og analysert.
Festivalene preger mediebildet, det engasjerer mennesker til en dugnadsinnsats som vi knapt har sett siden Gerhardsens glansdager og til en publikumstilstrømning som gir håp til både lokal, velkjent kultur og til mer innovativ, eksperimentell og internasjonal kunst. Festivalene har i seg kraft til å bevege mennesker fysisk og mentalt. De har styrke til å endre steders selvforståelser og til å gi nytt innhold til gamle og ofte utdaterte myter. Med hele 94 festivaler på Sørlandet blir behovet for en ytterligere profesjonalisering av festivalene tydelig. Dette prosjektet har fanget opp noen viktige innspill fra festivalene selv i forhold til deres livsløp, deres investeringsbehov og nødvendigheten av en klarere festivalpolitikk knyttet til videreutvikling av dem.

2007
Rapport
Festival/arrangør

Festivaleriet - overproduksjon og krise.

Hjemdahl, K. M.

Innlegg i den årlige konferansen "KultuRikets Tilstand". I dette innlegget gjøres det opp for status (anno 2008) for festivalers økonomiske og driftsmessige situasjoner. Som det eneste kulturfeltet i evalueringen av KulturRikets Tilstand 2009 har festivalene blitt tildelt tittel inkludert konklusjon. Ikke engang medfølgende et spørsmålstegn. Dette bidraget vil opponere mot en slik ensidig negativ fortolkning av festivalfeltets tilstand i Norge. Selv om dette innlegget vil argumentere for å avblåse krisen i FestivalNorge, kan man jo likevel skjønne hvorfor det kan være fristende å formulere en såpass kritisk tittel til denne delen av KulturNorge.

2010
Konferanseartikkel
Festival/arrangør

Festivalfolket - Hvem er de?

Hjelseth, A. ,
Storstad, O.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Ulike festivaler tiltrekker seg ulikt publikum. Intuitivt er det grunn til å tro at Oslo kammermusikkfestival har et annet publikum enn Sommerfestivalen i Selbu. Er Festival-Norge først og fremt preget av tiltakende mangfold, hvor de fleste festivalene henvender seg til relativt avgrensede publikumssegmenter? Eller er bildet snarere at mange festivaler bidrar til å binde sammen ulike publikumsgrupper på tvers av smakspreferanser og -hierarkier, slik at vi kan snakke om tendenser til homogenisering? Målet med dette kapitlet er å undersøke det generelle festivalpublikummets sammensetning og se det i sammenheng med hvordan deltakerne på ulik etyper festivaler fordeler seg med hensyn til sosial bakgrunn og kulturelle og sosiale praksiser for øvrig. I tillegg gir datamatrialet oss mulighet til å si noe om hvordan eksplosjonen i antall festivaler de siste årene har bidratt til å endre komposisjonen av publikum totalt sett. Vi avgrenser analysen til å gjelde deltakelse på musikkfestivaler.

2013
Bokkapittel
Festival/arrangør

Festivalscenariar

Hompland, A.,
Aagedal, O.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Festivalfeltet er relativt nytt og veksande. Norsk kulturliv blir festivalisert (Aagedal, Egeland og Villa 2009: 201). Det blir rapportert om stadig nye festivalar i bygd og by, på store og små stader. Men samstundes slit mange festivalar med publikumsoppslutning og økonomi, og fleire må gje opp kvart år. Samla sett gjev dette inntrykk av ein labil festivalsituasjon, og det er ulike oppfatningar om kva som vil skje, kan skje og bør skje. Derfor er scenariesjangeren veleigna til å beskrive og analysere festivalfeltet.

2013
Bokkapittel
Festival/arrangør

Festivaløkonomien: Mer fest enn fadese

Jakobsen, S. E.

Festival-Norge har blitt framstilt som et økonomisk kaos. Men festivaløkonomien er slett ikke så dårlig. Countryfestivalen i Seljord er en av vinnerne.

2014
Artikkel
Generell

Freelance workers and contract uncertainty: the effects of contractual changes in the television industry

Dex, S.,
Willis, J.,
Paterson, R.,
Sheppard, E.
Work, Employment and Society

Changes in the competitive and regulative conditions of British television over the 1980s and 1990s make for an environment of increased uncertainty for those who work in television. Broadcasting legislation, increased competition and technological advances have changed the working practices of the UK's 28,000 production workforce. The introduction of a 25 per cent quota of independent productions on all terrestrial channels, the implementation of Producer Choice in the BBC and the creation of a Network Centre in ITV, leading to a new commissioning process along with merger rationalisation and increasing competition have all contributed to constructing a workforce in which over 50 per cent are freelance and face much uncertainty. This paper focuses on some of the ways workers have experienced and responded to these changes by analysing the postal questionnaire and diary-data collected in an eight-wave panel study of 436 creative production workers in British television 1994-97, collected by the British Film Institute.This paper considers whether uncertainty is a problem and finds that it is for the majority of these workers. The question of what makes uncertainty a problem is also considered. Individuals were found to cope with uncertainty by diversifying the income sources, by collecting information, building informal networks and by thinking of leaving work in television.

2000
Artikkel
Generell

Getting in and getting on in Hollywood: freelance careers in an uncertain industry

Randle., K.,
Culkin, C.
Houndmills: Palgrave MacMillan

Creative Labour provides an insight into the unique employment issues affecting workers in film, television, theatre, arts, music, radio and new media.

2009
Bokkapittel
Opplevelser

Handbook on the Experience economy

Sundbo, Jon,
Sørensen, Flemming
Edward Elgar Publishin Ltd

This illuminating Handbook presents the state of the art in the scientific field of experience economy studies. It offers a rich and varied collection of contributions that discuss different issues of crucial importance for our understanding of the experience economy. Each chapter reflects diverse scientific viewpoints from disciplines including management, mainstream economics and sociology to provide a comprehensive overview. The Handbook is divided into three subsections to explore progression in the scientific field of experience economy studies. The first section focuses on fundamental debates surrounding the nature and importance of the experience economy. The second section presents more specific topics including innovation, networks and the design of experiences. Finally, the last section explores issues such as cultural events, cuisine, theatre and video games. Moreover, the Handbook gives an insight into how receivers react to experiential elements of experience economy studies. An innovative presentation of experience economics, this is a remarkable collection of new theory and analyses. This book will prove an invaluable resource to researchers and students in management, marketing, psychology and economics.

2013
Antologi
Festival/arrangør

Hippie eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier.

Hjelseth, A. ,
Storstad, O.
Trondheim: Tapir Akademiske Forlag
2008
Bokkapittel

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.