Festival/arrangør

Så samles vi på festivalen

Fløgstad, K.
Litteraturen mellom staten og marknadet: rapport frå konferanse på Ustaoset, Noregs Allmennvitenskapelege Forskningsråd, Oslo
1992
Norge
Annet
Festival/arrangør

Festivalundersøking. Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Hordaland fylkeskommune
Hordaland Fylkeskommune
2007
Annet
Festival/arrangør

Teenage Kicks - Også ungdom trenger gode konsertopplevelser

Norsk Rockeforbund
Norsk Rockeforbund, Oslo

Teenage kicks er et inspirasjonshefte rettet mot voksne som ønsker å skape gode konsertopplevelser for og i samarbeid med ungdom. Vi vil vise hvordan utfordringer i forhold til eksempelvis skjenkeloven og sikkerhet kan løses.

Heftet er fylt med nyttig informasjon og gode eksempler og må ses i sammenheng med Norsk Rockforbunds lærebok “Feite forestillinger- hvordan arrangere vellykkede konserter” og Arrangørskolens “arrangørveiledning for ungdom”.

Heftet er finansiert med midler fra Kommunal- og regionaldepartementet og er en del av Norsk Rockforbunds Bolyst prosjekt.

2012
Norge
Annet
Festival/arrangør

Sponsor-Håndboken

Svensson, L. E.
Norsk Rockeforbund, Oslo

Sponsorhåndboken for konsertarrangører skal ved hjelp av teori, erfaringer og eksempler gi deg det du trenger som arrangør for å få til nye og spennende sponsorsamarbeider. Boken er ment som et verktøy og hjelpemiddel for konsertarrangører.

Bokens innhold er delt i fem deler: 

    Hva er sponsing? (begrepsavklaring/teori) 

    Din identitet 

    Veien til sponsoravtalen

    Aktivering 

    Evaluering og målinger

Denne inndelingen illustrerer gangen i sponsorarbeidet. Tanken er at man som bruker av boken først skal lese den fra begynnelse til slutt, for så å kunne bruke den som et oppslagsverk senere.

Utgangspunktet for dere som leser Sponsorhåndboken vil være veldig ulikt. Noen bor i by, andre i bygd, noen arrangerer store utendørsarrangement mens andre arrangerer intime klubbkonserter. Erfaringsgrunnlaget når det kommer til denne type arbeid vil også variere en hel del.

Uavhengig av dette, så håper vi at dere skal kunne hente starthjelp eller se videre utviklingsmuligheter etter å ha lest denne boken.

2013
Norge
Annet
Generell

Disruption for Good

Arrillaga-andreessen, B. L.
Stanford Social Innovation Review

It is hard to underestimate the extent to which technology could improve philanthropy. Managing donations electronically and transparently is just the start. By increasing access and lowering barriers to entry and innovation, technology is enabling the democratization of philanthropy.

To understand the ways in which technology can change philanthropy and the barriers to that happening, the author has created a framework that looks at technology’s impact in four broad areas, what she calls “gateways”: greater access to information, greater access to net-works, lower barriers to entry, and lower barriers to innovation. Crowdsourcing is playing a main role in this process.

2015
USA
Annet
Generell

Kickstarter’s Top 50 Projects: When They Shipped

Cowley, S.,
Goldman, D.,
Pepitone, J.,
Segall, L.
CNNMoney

This is an interesting database of project behaviour. CNNMoney examined the 50 top funded Kickstarter projects with estimated delivery dates of November 2012 and earlier to see which shipped on time and why the laggards were late. Only 15% of them were delivered in time.

2012
USA
Annet
Generell

Guía completa de plataformas de crowdfunding en España

Muñoz, H.
Crowdacy

This is a blog post where a list can be found with the 109 Spanish crowdfunding platforms active in 2012, sorted by model. Although it is obsolete, it can be useful as base for future lists.

2012
Spain
Annet
Generell

Culture in, for and as Sustainable development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability

Dessein, J.,
Soini, K.,
Fairclough, G.,
Horlings, L.
University of Jyväskylä, Finland

Investigating Cultural Sustainability is a Europeanresearch network focused in a multidisciplinary perspective on the relationship between culture and sustainable development. During its four year period (2011-2015) its main objective was to highlight European research across its members’ countries in order to provide policy makers with instruments for integrating culture as a key element of the sustainable development.

2015
europa
Antologi
Opplevelser

Event Tourism and Cultural Tourism

Dwyer, L,
Wickens, E
Routledge

Event and cultural tourism as a social practice is a widespread phenomenon of global socio-economic importance. The purpose of the book is to bring together current thinking on contemporary issues relating to the management and marketing of cultural events and attractions. The contributions to the book provide interesting perspectives on a number of topics including innovation in festivals, destination and event image, cultural events and national identity, religious festival experiences, effective management and marketing of events. The book is divided into two broad themes: event tourism and cultural tourism. The Cultural Tourism theme covers issues such as: socio-cultural and environmental impacts of tourism development; tourist experiences, motivations and behavior; development of cultural tourism; hosts and guests; Community participation; living heritage; and destination image and branding. The Event Tourism theme covers issues such as economic, socio-cultural and environmental impacts; tourist experiences, motivations and behavior; development of event tourism; event management and sponsorship; destination image and branding; and planning and marketing hallmark events. The book is in response to the increasing demand for empirically-based case studies on event and cultural tourism and will appeal to both academics and practitioners. Case studies are also ideal as teaching material for both undergraduate and postgraduate programmes internationally. This book is a special double issue of the Journal of Hospitality Marketing and Management.

2014
Antologi
Opplevelser

Handbook on the Experience economy

Sundbo, Jon,
Sørensen, Flemming
Edward Elgar Publishin Ltd

This illuminating Handbook presents the state of the art in the scientific field of experience economy studies. It offers a rich and varied collection of contributions that discuss different issues of crucial importance for our understanding of the experience economy. Each chapter reflects diverse scientific viewpoints from disciplines including management, mainstream economics and sociology to provide a comprehensive overview. The Handbook is divided into three subsections to explore progression in the scientific field of experience economy studies. The first section focuses on fundamental debates surrounding the nature and importance of the experience economy. The second section presents more specific topics including innovation, networks and the design of experiences. Finally, the last section explores issues such as cultural events, cuisine, theatre and video games. Moreover, the Handbook gives an insight into how receivers react to experiential elements of experience economy studies. An innovative presentation of experience economics, this is a remarkable collection of new theory and analyses. This book will prove an invaluable resource to researchers and students in management, marketing, psychology and economics.

2013
Antologi

Karin Ibenholt er ansvarlig for denne databasen. Send gjerne forslag til endringer eller bidrag til henne.