Prosjektinformasjon

Periode:

2015 og 2016.

 

Involverte forskere
Anders Rykkja
Daglig leder i Norske festivaler og Kunnskapsverket, samt forsker samme sted.
Birgitta Ericsson
Forsker I, Østlandsforskning og Kunnskapsverket
Atle Hauge
Leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet
Lluís Bonet
Professor, School of Economy and Business, University of Barcelona
Dominic Power
Professor i samfunnsgeografi ved Universitet i Stockholm
Karin Ibenholt
Forsker og utreder, Samfunnsøkonomisk analyse og Kunnskapsverket
Torhild Andersen
Fabrikksjef, Fabrikken på Lillehammer og forsker 2 ved Østlandsforskning
Nedenfor finner du en samlet oversikt over våre ferdigstilte prosjekter så langt.

2015:

Festivalstatistikk 2014:

Norges første samlede festivaloversikt med statistikk, økonomi, publikumstall, frivillige, artister og opptredener. Pågående kartlegging. Første rapport publisert i august 2015.  
Les rapporten her.
 

Internasjonal twitterkartlegging av norsk musikk og mote:

Rapporten The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media, ble publisert i desember 2015. Pågående forskning.  
Les rapporten her. 
 

Crowdfunding:

Første delrapport, Rewards-based cultural crowdfunding in Spain: Opinions of project promoters, ble publisert i desember 2015. Pågående forskning. 
Les rapporten her. 
 

2016:

Opplev KulturNorge

Prosjektet Opplev KulturNorge skal utvikle strategier og metodikk for hvordan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet kan styrkes og videreutvikles. Opplev KulturNorge startet i 2013 med Norske Festivaler (NF) som prosjekteier og går over tre faser; for-, pilot- og hovedprosjektfasen. Andre deltakere er Norske Konsertarrangører, Norske Litteraturfestivaler, Musikkbyen Oslo og Kunnskapsverket. Sistnevnte er med i både pilot- og i hovedprosjektfasen.

Fase 1 og 2 er nå gjennomført.

Les delrapport 1 her 

Les delrapport 2 her

I løpet av fase 3 skal resultatene fra de foregående fasene videreutvikles og formidles. 

Festivalstatistikk 2015:

Norges første samlede festivaloversikt med statistikk, økonomi, publikumstall, frivillige, artister og opptredener med årlig rapportering.

Les rapporten her 

Kartlegging av nasjonale virkemidler for kulturelle næringer:

Første delrapport, De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015, ble publisert i februar 2016. Pågående forskning. 
Les rapporten her  

 

Kartlegging av mikrobedrifters kapasitetsutfordringer

Hvordan lykkes stort som små?

Hvordan møter og løser små bedrifter de mange merkantile oppgavene som er en viktig del av bedriftens «indre liv». Hovedproblemstillingen er knyttet om mindre bedrifter innenfor kulturelle næringer muligens trenger annerledes virkemidler enn de tradisjonelle som forvaltes av Innovasjon Norge og Kulturrådet.

Les rapporten her

Når film blir mer enn bare film

En rapport om hvordan man kan utnytte hele verdikjeden i en film og TV-produksjon, blant annet gjennom en bevisst satsing på og bruk av opphavsrett.

Les rapporten her