Prosjektinformasjon

Periode:

2015 og 2016.

 

Involverte forskere
Anders Rykkja
Daglig leder i Norske festivaler og Kunnskapsverket, samt forsker samme sted.
Birgitta Ericsson
Forsker I, Østlandsforskning og Kunnskapsverket
Atle Hauge
Leder Kunnskapsverket
Lluís Bonet
Professor, School of Economy and Business, University of Barcelona
Dominic Power
Professor i samfunnsgeografi ved Universitet i Stockholm
Karin Ibenholt
Forsker og utreder, Vista Analyse og Kunnskapsverket
Torhild Andersen
Fabrikksjef, Fabrikken på Lillehammer og forsker 2 ved Østlandsforskning
Nedenfor finner du en samlet oversikt over våre ferdigstilte prosjekter så langt.

2015:

Festivalstatistikk:
Norges første samlede festivaloversikt med statistikk, økonomi, publikumstall, frivillige, artister og opptredener. Pågående kartlegging. Første rapport publisert i august 2015.  
Les rapporten her.
 

Internasjonal twitterkartlegging av norsk musikk og mote:
Rapporten The world tweets Norway: The Norwegian music and fashion industry in global social media, ble publisert i desember 2015. Pågående forskning.  
Les rapporten her. 
 

Crowdfunding:
Første delrapport, Rewards-based cultural crowdfunding in Spain: Opinions of project promoters, ble publisert i desember 2015. Pågående forskning. 
Les rapporten her. 
 

2016:

Kartlegging av nasjonale virkemidler for kulturelle næringer:
Første delrapport, De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015, ble publisert i februar 2016. Pågående forskning. 
Les rapporten her.  

Kartlegging av mikrobedrifters kapasitetsutfordringer:

Hvordan lykkes stort som små?

Les rapporten her.