Kunnskapsverkets litteraturdatabase

Kunnskapsverket har i samarbeid med europeiske universiteter utviklet en omfangsrik litteraturdatabase hvor vi har samlet all forskning på kulturelle næringer i Europa de siste ti årene.

Hvordan skal vi øke kunnskapen om kulturelle næringer?

På agendaen

Neste foredrag

Stavanger konserthus Sandvigå 1
NPU-konferansen er den viktigste årlige konferansen om publikumsutvikling i Norge. Det er stedet hvor ledere, formidlere, markedsførere, tjeneste- og premissleverandører i kunst- og kulturfeltet møtes for faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging. I år finner konferansen sted i Stavanger, 17. og 18. oktober.

Flere arrangementer

«Vi er et virtuelt senter – det er ingen dør der det står "Kunnskapsverket" på. Derfor er hjemmesiden så viktig, både for de som ønsker å komme i kontakt med oss og finne nyttig informasjon for å være oppdatert i feltet. Velkommen inn»