Vi jobber kontinuerlig med forskningsprosjekter. Last ned våre seneste rapporter.

Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer

I hvilken grad er samlokaliseringer et hensiktsmessig virkemiddel for kulturnæringsutvikling?

Årlig festivalstatistikk: 2015 og 2016

Kunnskapsverket i samarbeid med de sentrale aktørene Norske Konsertarrangører, Norsk jazzforum, FolkOrg, Norsk Viseforum og Klassisk

Kartlegging av nasjonale virkemidler for kulturelle næringer

Første delrapport, De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015, ble publisert i februar 2016. Pågående forskning.

På agendaen

Kulturrådet inviterer til fagdag om Stortingsmelding nr. 24 Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv. Det vil bli sett på hvordan det har fungert og hva som burde gjøres videre.
Norsk Maritimt Museum Oslo
Tenk deg Bergen som en vibrerende innovasjonsby hvor kreative krefter i næringssektoren og forskningssektoren utvikler fremragende løsninger som kan kommersialiseres og vokse med større sannsynlighet for suksess. Det er mulighetene for dette som skal diskuteres på dette seminaret. NB! Påmeldingsfrist 15.april.
Litteraturhuset Bergen

Kunnskapsverkets litteraturdatabase

Kunnskapsverket har i samarbeid med europeiske universiteter utviklet en omfangsrik litteraturdatabase hvor vi har samlet all forskning på kulturelle næringer i Europa de siste ti årene.

«Vi er et virtuelt senter – det er ingen dør der det står “Kunnskapsverket” på. Derfor er hjemmesiden så viktig, både for de som ønsker å komme i kontakt med oss og finne nyttig informasjon for å være oppdatert i feltet. Velkommen inn»

– Atle Hauge, Leder Kunnskapsverket